การให้ฟีดแบคถือเป็นศิลปะการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง ถ้าเราใช้ได้ดีก็จะยิ่งส่งผลดีต่อทั้งบรรยากาศและตัวผู้รับฟังด้วย ทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้ให้ฟีดแบคที่ดีได้ บทความนี้มีคำแนะนำครับ