การมีลูกในวัยทำงานอาจเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องตัดสินใจให้ดี ลองมาฟังประสบการณ์จากผมกันครับว่า อะไรทำให้ผมตัดสินใจมีลูกแล้วชีวิตน้อยๆ นี้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมอย่างไร