แม้เราจะได้รับโอกาสทำงานต่อ แต่ในถสานการณ์วิกฤ๖แบบนี้ก็ไม่ควรประมาท เราควรตั้งคำถามว่า เรายังจำเป็นอยู่ไหม และอะไรจะทำให้เรารอด อ่านได้ในบทความนี้ครับ

เรากำลังเข้าสู่ยุคแห่งความผันผวนไม่แน่นอนโดยเฉพาะการทำงาน เราควรรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ด้วยวิธีคิดและทักษะอะไรบ้าง บทความนี้มีคำแนะนำครับ

เมื่อเราเข้าไปอยู่ในโลกแห่งการทำงาน เราสามารถแสดงความเป็นตัวเองมาได้ 100% หรือไม่ แล้วการเป็นตัวของตัวเองเต็มที่มีดีเสียอย่างไร เรามีประสบการณ์มาแชร์ให้ฟังครับ

การวางแผนชีวิตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเหลือเกินสำหรับคนที่มีฝันและสิ่งที่อยากทำมากมาย เพราะสิ่งที่ล่วงเลยไปอย่างอายุนั้นเป็นสิ่งที่เรียกกลับคืนมาไม่ได้ พร้อมกับโอกาสอีกมากมายที่อาจหลุดลอยไปหากเราวางแผนไว้ไม่ดี