ทำไมการมีความอดทนอดกลั่น ถึงเป็นองค์ประกอบที่คนอยากประสบความสำเร็จควรมี ลองไปหาคำตอบกันกับการทดลองอันเลื่องชื่อย่าง Mashmello Test กันครับ