ริเน็น คือ หนังสือที่ว่าด้วยแนวคิดการทำธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยปรัชญาแห่งความยั่งยืน นั่นคือสาเหตุสำคัญว่าทำไมธุรกิจในญี่ปุ่นจึงอยู่ได้เป็น 100 ปี นี่คือหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มนุษย์เงินเดือนไม่ควรพลาด