เราทำงานไม่เก่ง เป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะงาน คำถามนี้ชวนให้เราต้องคิดและพิจารณาดีๆ อย่าเพิ่งหลงโทษตัวเองไปอย่างเดียว หรือแม้แต่โทษงานด้วยเช่นกัน เพราะบางทีคำตอบอาจเป็นได้ทั้งสองแง่ แต่อยู่ที่ว่าเราจะหาเครื่องมือมาสำรวจเพื่อแก้ไขได้อย่างไร