ทำไมความยืดหยุ่นในการทำงานจึงเริ่มเป็นวัฒนธรรมที่หลายองค์กรควรให้ความสำคัญ บทความนี้มีคำแนะนำครับ

มนุษย์เงินเดือนควรมีเงินออมเท่าไหร่ของรายรับ และควรมีเงินฉุกเฉินกันความเสี่ยงไว้เท่าไหร่ ติดตามได้ในบทความนี้