การทำงานหนักกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับคนตำแหน่งตัวเล็กๆ และการได้มาซึ่งผลงานก็ย่อมต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด หนึ่งในนั้นคือการอวดและอัพเดทเพื่อโปรโมทตัวเองให้เกิดความก้าวหน้านั่นเอง แต่ทำอย่างไรถึงจะอวดแบบถูกที่และถูกทาง บทความนี้มีคำแนะนำครับ