วัย 30 เป็นวัยที่สำคัญที่ผลลัพธ์ของการทำงานจะบอกเราว่า เรามีความสำเร็จในชีวิตบ้างหรือไม่ และในวัย 40 เราควรจัดการชีวิตและหน้าที่การงานอย่างไร

ว่าด้วยเรื่องที่ค้างคาใจมานาน และเป็นปัญหาของคนวัยทำงานอย่างเราๆ ที่ต้องเจอกันเมื่อมาถึงจุดหนึ่ง ชีวิตเดินทางมาไกลแต่ฝันไม่เป็นจริง สิ่งที่เจอนั้นอาจจะเรียกได้ว่าวิกฤตวัยกลางคืน เอ้ย กลางคน นั่นเอง