พนักงานในองค์กรอย่าง NETFLIX เขามีการทำงานและวิจารณ์งานกันอย่างไร งานถึงออกมาได้ดีอย่างสม่ำเสมอ ไปติดตามอ่านกันครับ