จากการสำรวจและวิจัยของ JOBTIVE บริษัทคัดเลือกบุคลากรที่โดดเด่น (TALENT) ผ่านการใช้ระบบซอฟท์แวร์ ได้แชร์ข้อมูลการคัดเลือกคนทำงานในปี 2021 ว่าจะมีทิศทางที่เปลี่ยนไปอย่างมาก อยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง มาติดตามอ่านบทความนี้กัน