เคยส่งสัยไหมว่าทำไมทำงานที่บ้านแล้ว Productive น้อยลง บทความนี้มีปัจจัยมาบอกให้พวกเรารู้ด้วยจากงานสำรวจกลุ่มตัวอย่างมากกว่าพันคนครับ