สุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญในเวลานี้ นอกจากเราจะต้องดูแลตัวเองแล้ว องค์กรที่เราทำงานอยู่ก็มีบทบาทสำคัญไม่น้อยที่จะคอยเยียวยาและดูแลจิตใจพนักงานเหมือนกัน