สรุป ATOMIC HABITS หนังสือที่มียอดซื้อ 100,000 เล่ม ในไทย

Good to Great จัดเป็นหนังสือที่คนทำงานควรได้อ่านสักครั้ง เพราะมันจะฉายภาพให้เราเห็นว่าการก้้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้างที่เราห้ามพลาดในการพัฒนาทั้งตัวเองและองค์กร

เรื่องของแบรนด์ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าและบริการเท่านั้น แต่คนทำงานก็สามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ ลองไปรู้จัก BRAND STORYDOING WINS หนังสืออีกหนึ่งเล่มที่มนุษย์เงินเดือนควรอ่าน

หนังสือ 4 เล่มสำหรับมนุษย์เงินเดือนเอาไว้อ่านในยามว่าง และน่าจะเป็น 4 เล่มที่ช่วยเติมทักษะและเยียวยาทางความรู้สึกต่อการทำงานได้ จะมีเล่มอะไรบ้างนั้นไปอ่านกันครับ

นี่คือหนังสือที่ฉีกกระบวนการทำงานแบบเดิมๆ ออกเป็นเสี่ยงๆ หนังสือที่ถูกเขียนขึ้นจาก 2 ผู้บริหารที่มีความเข้าใจธรรมชาติของคนทำงานและผลลัพธ์ของงานที่ไม่บีบคั้นจากวิธีการจนมากเกินไป

ริเน็น คือ หนังสือที่ว่าด้วยแนวคิดการทำธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยปรัชญาแห่งความยั่งยืน นั่นคือสาเหตุสำคัญว่าทำไมธุรกิจในญี่ปุ่นจึงอยู่ได้เป็น 100 ปี นี่คือหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มนุษย์เงินเดือนไม่ควรพลาด

นี่เป็นยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและแทรกแซงทั้งจากมนุษย์ด้วยกันเอง และเทคโนโลยี ถ้าใครไม่เริ่มปรับก่อน อนาคตอาจลำบากได้ และหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนเขียนมาเตือนคนทำงานอย่างพวกเรานั่นเอง