Good to Great จัดเป็นหนังสือที่คนทำงานควรได้อ่านสักครั้ง เพราะมันจะฉายภาพให้เราเห็นว่าการก้้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้างที่เราห้ามพลาดในการพัฒนาทั้งตัวเองและองค์กร

ริเน็น คือ หนังสือที่ว่าด้วยแนวคิดการทำธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยปรัชญาแห่งความยั่งยืน นั่นคือสาเหตุสำคัญว่าทำไมธุรกิจในญี่ปุ่นจึงอยู่ได้เป็น 100 ปี นี่คือหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มนุษย์เงินเดือนไม่ควรพลาด

ครั้งนี้ขออนุญาตแนะนำหนังสือจากเราทั้งหมด 5 เล่มที่เคยอ่านแล้วส่วนตัวพบว่าดีและน่าสนใจ จึงอยากแนะนำต่อให้ผู้ฟังได้ไปอ่านกันเพื่อช่วยพัฒนาในการทำงานกันต่อไปจ้า