บทบาทของหัวหน้าที่ไม่ควรโตจากการสั่งเพียงอย่างเดียว

Employee Engagement สร้างได้ด้วยการทักทายและจำชื่อ

หนังสือทักษะผู้นำที่พนักงานประจำควรอ่าน

Personality Hire อาวุธลับของการคัดคน

การมีนายที่เข้าใจและใส่ใจถือเป็นการถูกรางวัลอย่างหนึ่ง