คนเก่งก็มีจุดอ่อนได้ จุดอ่อนที่ว่านั้นก็คือการหลงคิดว่าตัวเองนั้นถูกเสมอไป และนั้นแหละคือกับดักในการลดทอนคุณภาพความเก่งอย่างรวดเร็ว ลองมาฟังการปรับทัศนคติจากนักลงทุนและผู้ประกอบการชื่อดังอย่าง Ray Dalio กันครับ