ทำไมเราจึงไม่ควรเปรียบเทียบ Productivity ของเรากับคนอื่น นอกเหนือจากความตึงเครียดในช่วง Work from Home แล้ว ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่เราลืมคำนึงถึง