บรรยากาศที่สนุกในการทำงานกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่คนทำงานหลายคนต่างมองหาท่ามกลางสถานการณ์อันตึงเครียด