ใครๆ ก็อยากมีอิสรภาพในการทำงานกันทั้งนั้น แต่กว่าจะถึงจุดนั้นเราต้องบริหารจัดการหลายอย่าง โดยเฉพาะทางเลือกและโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิต