องค์กรอย่าง Amazon มีหลักการอะไรในการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนเข้าทำงาน ลองมาเรียนรู้จาก 3 คำถามหลักของ Jeff Bezos ซีอีโอของ Amazon ที่ใช้คำถามเหล่านี้คัดเลือกผู้สัมภาษณ์กันครับ