เป็นมนุษย์เงินเดือนและเป็นเจ้าของกิจการไปด้วย เราควรต้องมีทักษะอะไรเพื่อให้งานทั้งสองอย่างนี้ดำเนินไปได้

หากหัวหน้าหรือเจ้านายที่มีอายุน้อยกว่าลูกน้องขึ้นมาปกครอง เราจะเรียนรู้อะไรจากช่วงอายุที่แตกต่างจากความรับผิดชอบในหน้าที่การทำงานที่ยิ่งใหญ่นี้บ้าง ลองมาติดตามฟังกัน