ปัญหาของการเรียนจบออกจากมหาวิทยาลัย คือความไม่แน่ใจต่ออาชีพที่เราจะทำ การค้นหาตัวตนและความรักในอาชีพจึงกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องใช้เวลาในการค้นหา