ในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การมีเป้าหมายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่หากวันหนึ่งเรามานั่งพิจารณาชีวิตแล้วว่า เป้าหมายที่มีอยู่มันเป็นทุกข์ แล้วชีวิตนี้เราจะไม่มีเป้าหมายเลยมันจะผิดไหมนะ

ปกติแล้วออฟฟิศของใครหลายคนมักต้องมีการวางแผนเพื่อสร้างผลกำไรให้เติบโตในปีถัดไป แล้วทำไมเราไม่ลองนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับเป้าหมายในชีวิตบ้าง บางทีเราอาจจะได้เส้นทางและการวัดผลที่มีเป้าชัดเจนกว่าที่ทำอยู่ก็ได้