ปกติแล้วออฟฟิศของใครหลายคนมักต้องมีการวางแผนเพื่อสร้างผลกำไรให้เติบโตในปีถัดไป แล้วทำไมเราไม่ลองนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับเป้าหมายในชีวิตบ้าง บางทีเราอาจจะได้เส้นทางและการวัดผลที่มีเป้าชัดเจนกว่าที่ทำอยู่ก็ได้