เชื่อว่าหลายคนน่าจะมีเพื่อนหรือไม่ตัวเองก็เป็นคนที่มีความถ่อมตัวสูง แต่การมีภาวะถ่อมตัวนี้ส่งผลดีและร้ายในการทำงานอย่างไรบ้าง ลองมาศึกษาไปด้วยกันครับ