เราควรทำงานหนักแค่ไหน และงานที่ทำอย่างทุ่มเทนี้เราทำไปเพื่อใคร นี่เป็นคำถามที่เหมือนจะง่าย แต่ถ้าตั้งสติแล้วหาคำตอบ อาจไม่ง่ายเหมือนที่เราคิดก็ได้ครับ