ความเหนื่อยจากการทำงานคือเรื่องปรกติ แต่เราสามารถทำให้มันพิเศษได้ ถ้าเรารู้ว่าวันนี้เราเหนื่อยไปเพื่ออะไร เพราะทุกอย่างนั้นมีต้นทุนที่เราต้องแลกไปเสมอ