การทำงานทุกอย่างมักมีปัญหาเสมอ แต่เราจะมองปัญหาให้เป็นแรงผลักดันและโอกาสในการสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างไร ลองมาอ่านบทความนี้ที่ถอดแนวคิดจากบุคคลหลายแวดวงเพื่อสร้างกำลังใจให้คนทำงานทุกคนครับ