เมื่อค่าเฉลี่ยกลายเป็นเรื่องอันตรายต่อการตกเป็นคนชายขอบที่ไร้ความสามารถต่อการทำงานตามที่กระแสสังคมเริ่มบัญญัติไว้ แต่แท้จริงแล้วเราควรตั้งสติและพิจารณาความสามารถตัวเองอย่างไร เพื่อไม่ให้โลกใจร้ายกับเราเกินไปมากนัก

โลกการทำงานได้เปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่เราเข้าสู่ยุคไวรัสโควิด-19 ไม่มีอะไรแน่นอนอีกต่อไป แต่สิ่งหนึ่งที่คนทำงานประจำและคนทำงานฟรีแลนซ์จำเป็นต้องมีเหมือนกันคือเงื่อนไขต่อไปนี้