อารมณ์เป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงาน หากคุมอารมณ์ไม่อยู่ ผลลัพธ์ที่จะได้นั้นอาจรุนแรงมากกว่าที่เราคิด ลองมาฟังวิธีการทำความเข้าใจกับการควบคุมอารมณ์กันครับ