ทำไมมนุษย์เงินเดือนต้องหัดออกแบบชีวิตด้วยตัวเองและเลิกพึ่งพาระบบของบริษัท และการออกแบบตัวเองนั้นควรจะตั้งคำถามอย่างไร บทความนี้มีคำแนะนำครับ