EGO เกิดขึ้นได้อย่างไร

EGO มีข้อดีหรือไม่วัฒนธรรมตอนนี้ส่งเสริมให้คนมี EGO มากแค่ไหน

วิธีที่จะบริหาร EGO ไม่ให้มันเป็นนายเราทำอย่างไร

เราจะใช้ EGO ให้เกิดประโยชน์กับงานได้ดีอย่างไร

ออฟฟิศ 0.4 ชวนคุณฟังเรื่องการบริหาร EGO จากหนังสือ EGO is The Enemy ในมุมมองของมนุษย์เงินเดือน

ติดตามฟังได้ทุกช่องทางของ Podcast ครับ

ปัญหาการทำงานส่วนใหญ่มักเกิดจาก ‘คน’ ยิ่งคนที่มี Ego จัด เราอาจยิ่งทำงานด้วยยาก จากความเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำงานเก่ง จนไม่สนใจและให้เกียรติต่อผู้อื่น ถ้าผู้นำเห็นปัญหาเช่นนี้จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ชวนมาหาคำตอบกันครับ