สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสนใจในตัวของอีลอน มักส์ คือ ความหลากหลายในความคิดที่สามารถนำมาเชื่อมโยงและบูรณาการจนเกิดสิ่งใหม่ที่อาจมีคนเคยคิดและไม่กล้าเท่าเขา อะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้บทความนี้มีคำแนะนำครับ