ความคิดสร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่มีไม่กี่ครั้งที่เราจะสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างลองมาติดตามจากบทความนี้กันครับ