ทำไมมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ถึงสนใจที่จะลงทุนกันมากขึ้นในตลาดหุ้นและก่อนที่จะลงทุนเราควรตั้งคำถามอย่างไรเพื่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนน้อยที่สุด