หลายคนอยากลงทุนในของแบรนด์เนม แต่ติดตรงที่ราคาแพงเกินไป แต่ทำอย่างไรให้เราลงทุนในแบรนด์เนมได้ บทความนี้มีคำแนะนำครับ