การพัฒนาตัวเองก็ยังคงเป็นสิ่งแรกๆ ที่หลายคนยังคงให้ความสำคัญ ซึ่งบทความนี้ เรามีกลยุทธ์เบื้องต้นสู่การเป็น Top Talent ขององค์กรมาฝากกัน