นี่เป็นยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและแทรกแซงทั้งจากมนุษย์ด้วยกันเอง และเทคโนโลยี ถ้าใครไม่เริ่มปรับก่อน อนาคตอาจลำบากได้ และหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนเขียนมาเตือนคนทำงานอย่างพวกเรานั่นเอง