มีโอกาสได้ไปฟังแนวคิดจากผู้บริหาร TIPCO เลยเอามาเขียนสรุปให้ฟังกัน ทั้งเรื่อง BRAND และเรื่องคนครับ