การคิดบวกนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่การคิดบวกมากจนเกินไปสิ่งที่เราคิดว่าดีอาจกำลังสั่งสมกลายเป็นพิษร้ายต่อมุมมองของชีวิตอยู่ก็ได้ และถ้าเป็นเช่นนั้นจะส่งผลอย่างไร เราควรรับมือยังไงบ้าง ชวนอ่านบทความนี้กันครับ