นี่อาจเป็นยุคที่คำว่า ‘Work Life Balance’ กำลังหายไปจากโลกของการทำงาน ทั้งจากวิกฤตที่เกิดขึ้น ความรวดเร็วของเทคโนโลยี และการแข่งขันที่เข้มข้น แต่หากเรามีโจทย์ที่ยังอยาก Balance ชีวิตอยู่เราควรหาทางออกอย่างไร ลองมาหาคำตอบจากบทความนี้กัน